Banner

Shell GTL fuel tot 5 % minder CO2 uitstoot

dinsdag 17 mei 2016

Brandstoffen Shell GTL fuel Van StaverenIn de praktijk blijkt dat GTL 4 - 5 % minder CO2 uitstoot oplevert in vergelijking met diesel en dit op basis van TtW. 

 

GTL staat voor Gas to Liquid. GTL is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. GTL verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is direct toe te passen in een bestaand wagenpark of machines met nieuwe en oudere zware dieselmotoren.

Tank to Wheel

Bepaalde gemeentelijke verordeningen en nationale wetgeving zijn gebaseerd op tank-to-wheels (TtW) CO2-emissies, en vele wagenparkbeheerders rapporteren hierover of worden op basis hiervan gereguleerd. Uit metingen blijkt dat de tank-to-wheels emissies van Shell GTL Fuel doorgaans 4% tot 5% lager zijn dan die voor conventionele, uit ruwe olie geproduceerde diesel.

In lijn met de standaardpraktijk in de sector maakt Shell voor het vergelijken van CO2-emissies gebruik van de Life Cycle of WtW methode. Aan de hand van WtW zijn GTL-producten grotendeels vergelijkbaar met soortgelijke producten uit de conventionele raffinage. 

Minder CO2 uitstoot

De achtergrond voor de lagere TtW CO2 uitstoot van GTL ten opzichte van diesel valt als volgt te verklaren. Koolwaterstoffen zoals GTL en diesel bestaan voornamelijk uit koolstof en waterstof moleculen. GTL is een parafinische diesel welke bestaat uit componenten die volledig verzadigd zijn. Dit wil zeggen dat GTL de maximaal mogelijke hoeveelheid waterstof atomen bevat. Diesel bevat veel cyclische en onverzadigde verbindingen welke resulteert in een veel lagere hoeveelheid waterstof atomen in de diesel.

Indien men in dit geval diesel wil vergelijken met GTL dan zal per gewichtseenheid de GTL meer waterstof atomen bevatten dan de diesel en als gevolg daarvan zal GTL dus minder koolstof atomen bevatten dan diesel. Bij de verbranding van GTL en diesel worden alle aanwezige koolstofatomen omgezet in CO2. Omdat GTL dus minder koolstof atomen bevat dan diesel zal bij de verbranding van GTL dus ook minder CO2 gevormd worden dan bij de verbranding van diesel. In de praktijk blijkt dat GTL dus ongeveer 4 - 5 % minder CO2 uitstoot oplevert in vergelijking met diesel en dit op basis van TtW.

Op onze locatie Hooiveld in Emmeloord, kunt u GTL tanken. Heeft u vragen over GTL of wilt u direct telefonisch brandstoffen of smeerolie bestellen, bel 0527 - 63 63 63.