Schoner rijden met GTL Fuel

maandag 8 oktober 2018

Bron: boerderij.nl

Shell GTL Fuel

Een synthetische dieselbrandstof die zo je motor in kan, waarvoor de infrastructuur en het machinepark niet aangepast hoeven te worden, én die goed is voor het milieu? GTL Fuel is hot. Over deze brandstof doen veel verhalen de ronde. Wat is waar van alle beweringen? En vooral, wat zijn de aantoonbare voordelen voor de gebruiker?

Bij Van Staveren tankt u Shell GTL Fuel op de volgende tankstations:

Wat is synthetische diesel en GTL?

Synthetische diesel wordt verkregen door gas of een andere basisbrandstof om te zetten in een vloeibare brandstof (Gas To Liquid). Dit gebeurt door eerst de basisgrondstof om te zetten naar een mengsel van koolmonoxidegas en waterstofgas. Dat mengsel wordt vervolgens bij hoge temperatuur (180-250˚C) met behulp van een katalysator omgezet in diesel. Dit proces staat bekend als Fischer-Tropsch-synthese.

Er zijn 4 varianten die grofweg volgens dit procedé worden gemaakt, en die uiteindelijk hetzelfde eindproduct opleveren. Het verschil zit 'm in de basisgrondstof:

  1. GTL = Gas To Liquid: de basisgrondstof is aardgas.
  2. CTL = Coal To Liquid: basisgrondstof kolen.
  3. BTL = Biomass To Liquid: basisgrondstof biomassa.
  4. HVO = Hydrotreated Vegetable Oil: basisgrondstof afgewerkte plantaardige oliën.

Door de synthetische diesel via een gasmengsel te produceren, ontstaat een zeer zuivere brandstof. Zelfs bij gebruik van biomassa of afgewerkte plantaardige olie als basisgrondstof komt er geen Fame (reguliere biodiesel) in de brandstof terecht. Ook zitten er geen zwavel, aromaten en water in. Daarnaast nemen deze brandstoffen minder water op.

Bovenstaande brandstoffen voldoen aan alle eisen zoals die aan conventionele diesel worden gesteld in de EN 590-norm, met uitzondering van de dichtheid. Daarom is voor synthetische diesels een nieuwe norm opgesteld, de EN 15940. Hierin staat naast de lagere dichtheid ook een hoger minimaal cetaangetal.

GTL bezit iets meer energie per kilo dan conventionele diesel, maar doordat de dichtheid lager is, bevat het circa 6% minder energie per liter.

Lees het hele artikel op Boerderij.nl.

Betere koude start en motor loopt rustiger

'Minder rook.' Dat is het eerste wat gebruikers noemen, gevraagd naar de voordelen van Shell GTL Fuel. Verder gaat een koude start beter. Sommigen vinden dat de motor rustiger loopt, vooral als-ie koud is en bij lage belasting. 

Biologisch afbreekbaar

Shell GTL Fuel is goed voor milieu, mens en motor. Want de brandstof is biologisch afbreekbaar, geeft minder uitstoot van het broeikasgas CO2 en schadelijke stoffen, en verbrandt schoner. En dat alles zonder aanpassingen aan de motor. Tanken maar, en de voordelen komen naar je toe. Het kan zelfs door elkaar gebruikt worden met conventionele diesel.

Kan zo in de tank

Technisch loopt een motor prima op GTL Fuel. Er zijn geen aanpassingen aan de motor nodig. De smeringseigenschappen zijn gelijk aan die van genormeerde conventionele diesel, en het is geschikt voor commonrailmotoren. De motorfabrikant moet het gebruik van deze brandstof toestaan

Garantie

Om je garantie te behouden moet de motorfabrikant het gebruik van deze brandstof toestaan. De vrijgave komt steeds meer op gang. Hier gaat tijdrovend en kostbaar testwerk aan vooraf. Dit komt omdat de fabrikanten (los van de technische mogelijkheid om op deze brandstof te draaien) er na vrijgave ook verantwoordelijk voor zijn dat de motor blijft voldoen aan de emissienorm. 

Zeg maar dag tegen algen

Vanwege de aard van het productieproces komen er geen algen in de synthetische diesel. Zelfs niet bij BTL en HVO, die biomassa en plantaardige afvalproducten als basisgrondstof hebben. Ook roetfilterproblemen horen verleden tijd te zijn. 

EGR & roetfilter

Bij de verbranding van GTL ontstaat nauwelijks roet. Je zou dus mogen verwachten dat er fors minder problemen zijn als een vastzittende EGR-klep en dichtgeslibde EGR-kanalen. 

Besparing door langer onderhoudsinterval

In het algemeen zien de filters er na overstappen op GTL schoner uit vanwege de zuivere brandstof. Een extra voordeel is dat bij zo'n wissel de thuisopslag vaak een grondige schoonmaakbeurt krijgt. Door de schonere verbranding is er ook minder interne vervuiling van de motor - voornamelijk merkbaar bij motoren die veel op lage belasting draaien. In hoeverre dit zich vertaalt in minder slijtage, is onbekend. Er is nog geen onderzoek dat dit onomstotelijk aantoont. Motorfabrikanten blijven dezelfde onderhoudsintervallen voorschrijven bij vrijgave voor GTL Fuel.

Lager AdBlue-verbruik

AdBlue wordt ingespoten in de uitlaat om in de katalysator stikstofdeeltjes (NOx) af te breken. Vanwege een iets lagere NOx-uitstoot zou minder AdBlue kunnen volstaan. 

Biologische afbreekbaarheid

Shell GTL Fuel zit onder de normen wanneer iets wel of niet biologisch afbreekbaar mag heten. De ene brandstof zit daar net onder, de andere er net boven. 

Gezondheid

Door het productieproces is de brandstof van zichzelf zuiverder. Het bevat geen aromaten en nauwelijks zwavel, en de dampen zijn niet giftig. De brandstof zelf en de verbrandingsgassen zijn minder schadelijk voor de gezondheid. Daarom zie je dat het al veelvuldig gebruikt wordt bij dieselvoertuigen die regelmatig in de binnenstad rijden, of binnen, zoals bussen en heftrucks.

Emissies dalen

TNO verrichtte in opdracht van Shell onderzoek. De grote spreiding in de resultaten wordt veroorzaakt doordat elke motor weer anders reageert; en bij elke belasting en toerental zijn weer andere resultaten gemeten. Ook verschillen motoren met en zonder AdBlue. Bovendien heeft elke Euro-norm zijn eigen testcycli.

Milieuzones

Oude motoren stoten dus op Shell GTL Fuel fors minder schadelijke stoffen uit. Dit kan zo maar een paar euronormen schelen. 

Bestaande infrastructuur

Synthetische diesel kan via dezelfde infrastructuur worden gedistribueerd, en beide zijn prima door elkaar te gebruiken. Maar pas op: om de voordelen van GTL Fuel aangaande algengroei te benutten, moet je volledig overschakelen, de tank thuis goed schoonmaken en ook daar nieuwe filters monteren. Nog regelmatig conventionele diesel tanken? Dan blijft het risico op vervuiling bestaan.

Altijd winterdiesel

Shell GTL Fuel is altijd van winterdieselkwaliteit en zeer homogeen van samenstelling. Problemen als bij conventionele diesel, waarbij sommigen afgelopen winter ondervonden dat de biodieselcomponent zich ontmengde door een verschil in stollingstemperatuur, komen bij GTL Fuel niet voor.

Betere loopeigenschappen

Door de homogene brandstofkwaliteit ervaren veel gebruikers dat de motor stationair rustiger en stiller loopt. 

Minder CO2-uitstoot

Door de iets andere chemische samenstelling van de brandstof (een hogere waterstof/koolstofverhouding) ontstaat bij de verbranding iets minder CO2. De productie in de fabriek kost echter de nodige energie, wat het CO2-voordeel teniet doet. Het is maar net hoe je rekent.

Conclusie

Shell GTL Fuel is een prachtig product. Zuiver, de lagere uitstoot is door het TNO-onderzoek bewezen. Wordt de dieselmotor daarmee ineens brandschoon? De Euro VI-modellen zijn al zo schoon dat de verschillen niet te meten zijn. De grootste milieuwinst wordt behaald in oudere motoren.