We zijn op de goede weg

woensdag 15 september 2021


Brandstofhandelaren: 'We zijn goed op weg naar CO2-neutraal'

 

De brandstofbranche is de campagne 'We zijn goed op weg' gestart. Daarmee wil de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) namens haar leden Nederland bewust maken wat er al gebeurt om de CO2-uitstoot van vervoermiddelen, werktuigen en machines te reduceren. Er is veel aandacht voor elektrificatie. Dat is een belangrijke stap richting een CO2-neutrale wereld, maar voor de korte termijn zijn er ook andere oplossingen.

Ben jij benieuwd hoeveel CO₂ jij al bespaart? Reken het uit op wezijngoedopweg.nl.

Wie bijvoorbeeld benzine of diesel tankt, tankt al tot tien procent biobrandstof. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Groengas kan zelfs voor 100% biologisch getankt worden en HVO 100 komt tot 90% CO2-reductie.

Beeld Campagneboodschap 1

Huidig wagenpark
Het voordeel van biobrandstoffen is dat ze gebruikt kunnen worden in het bestaande wagen- en vaartuigpark. De overheid wil op termijn af van de voertuigen met verbrandingsmotor. Maar met de huidige 10 miljoen voertuigen in Nederland met verbrandingsmotor kunnen we ook al 10 tot 30% CO2-reductie realiseren. Die bestaande voertuigen inzetten met een biobrandstof is juist heel duurzaam. De brandstofbranche blijft alternatieve brandstoffen verder ontwikkelen, zodat energiedragers - zoals benzine en diesel - voor een steeds groter deel uit CO2-neutrale brandstoffen bestaan.