Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 'Win een Nilfisk hogedrukreiniger actie' van Van Staveren.

Onder alle goede inzendingen (drie vragen goed) verloten we twee hogedrukreinigers: Nilfisk E 130.3-9 X-TRA.

Iedere deelnemer die de drie vragen goed beantwoordt op (www.staveren.nl/reiniger) maakt kans, mits het online deelnameformulier volledig en juist is ingevuld. U kunt één keer deelnemen.

Deelname is alleen mogelijk als alle vereiste gegevens van het online deelnameformulier zijn ingevuld en ontvangen door Van Staveren.

Gegevens die ingevuld worden, worden alleen gebruikt door Van Staveren om de winnaars te trekken en om met hen in contact te komen. Na de actieperiode, die eindigt op 30 juni 2018, worden deze gegevens verwijderd.

Indien een deelnemer het selectievakje: 'Ja, neem met mij contact op. Ik wil graag meer informatie over Shell FuelSave Diesel' selecteert, worden de gegevens eenmalig gebruikt om contact op te nemen. Indien een deelnemer het selectievakje: 'Ja, schrijf mij in voor de Van Staveren nieuwsbrief' selecteert, worden de gegevens gebruikt om periodiek de nieuwsbrief van Van Staveren te versturen. De deelnemer heeft de mogelijkheid om zich hier weer van af te melden.

Aan de winnaars worden circa drie weken na deelname de prijs overhandigd. De prijswinnaar wordt gefotografeerd en met (bedrijfs)naam op social media kanalen van Van Staveren geplaatst.

Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.

 

Actie mechanisme
Stap 1: Ga naar de website www.staveren.nl/reiniger/actie
Stap 2: Beantwoord de drie vragen.
Stap 3: Vul de verplichte* gegevens in en verzend het deelnameformulier.
Gefeliciteerd, u maakt nu kans op een Nilfisk hogedrukreiniger.

 

Actieperiode
april t/m 30 juni 2018.

 

Van Staveren
N. van Staveren B.V. handelt onder de merknaam Van Staveren Brandstof en Smeermiddelen. Van Staveren is leverancier van brandstof en smeermiddelen in Noordoost-Nederland.

 

De prijs
Tijdens deze actie worden 2 producten weggegeven. Het product: Nilfisk E 130.3-9 X-TRA hogedrukreinigers wordt geleverd via:

V.V.S. Bedrijven BV
Carneool 122
3316 KC DORDRECHT
KvK-nummer: 23075714
BTW-nummer: NL815200055B01

Het product wordt geleverd volgens de algemene voorwaarden, welke kunnen worden gedownload via: www.vvs-online.nl/algemene-voorwaarden

Voor garantiezaken verwijzen we door naar VVS Bedrijven BV.

Van Staveren kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Van Staveren onthoudt zich van iedere vorm van aansprakelijkheid voor het product en/of het gebruik ervan.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een mail sturen naar: pme@staveren.nl.

 

Slotbepalingen
Van Staveren behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden eenzijdig de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen waarbij Van Staveren er op toeziet dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd. 

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Van Staveren zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.

Eventuele typ- en drukfouten zijn voorbehouden.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Van Staveren zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.