Shell - GTL Fuel

N. van Staveren B.V. mag als een van de partners van Shell exclusief het gedifferentieerde Shell product Shell GTL Fuel aanbieden.

Shell GTL Fuel, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren.

Shell GTL Fuel

Shell GTL is de hoogste kwaliteit GTL die er op dit moment verkrijgbaar is in de Nederlandse markt. Dit is gebaseerd op een hoger cetaan-getal, een hoger vlampunt en betere koude-eigenschappen dan andere GTL producten. Dit hoge kwaliteitsnivo van Shell GTL Fuel is gegarandeerd. 

Bij Van Staveren tankt u Shell GTL Fuel op de volgende tankstations:

Lees hier het nieuwsbericht over Shel GTL Fuel september 2018. Bron boerderij.nl

Voordelen van Shell GTL Fuel

 • Helpt om de lokale uitstoot te verminderen
 • Eenvoudig in bestaand  wagenpark te gebruiken (nieuwe en oudere zware dieselmotoren)
 • Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
 • Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Producteigenschappen

 • Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
 • Helder als water
 • Vrijwel reukloos
 • Hoog cetaangetal (75-80)
 • Niet-toxisch (in standaard toepassingen in zware dieselvoertuigen)
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Goede koude-vloei-eigenschappen

Veiligheidsinformatieblad

Bekijk hier de brochure van Shell GTL Fuel.
Bestel  hier uw brandstof.
Klik hier voor onze Shell locaties.